2013 සත්‍ය මිනිසාව හඳුනා ගන්නා වසර වේවා! www.randora.lk 2013/01/01

1 ජන.

Imageඅරුණී ශපිරෝ වෙතිනි.

 

(www.randora.lk-2013/01/01)- අභූතරූපයක්හදාගෙනඑයටආර්ථිකමිනිසායැයිලේබල්අලවාගත්අර්ථශාස්ත්රඥයන්විසින්අර්ථශාස්ත්රයෙන්යථාර්ථයඉවත්කළායැයිපෙන්වාදුන්නේලුඩ්විග්වොන්මීසස්. සමාජයකසිටිය, හුදකලාවරොබින්සන්කෲසෝමෙන්ජීවත්වුව, මිනිස්ස්වභාවයනම්ඉහළඋපයෝගීතාවයඅනුවවැඩකිරීමයි. එහෙත්මේඉහළඋපයෝගීතාවයනුඒකීයමනුෂ්යාටඅනුවඅවස්ථාවඉදිරියේදීතීරණයවෙන්නකි. එයකාටකෙසේතීරණයවෙන්නේදැයිකල්ඇතිවකියන්නටජගතෙක්ලොවනැත. 

 

සත්‍ය මිනිසා නොසලකා හරින අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් “ආර්ථික මිනිසා” නම් රූපයක් ආදේශයන් ඔවුන් විසින් නියම කරන කෘතීම නීති රීති මඟින් මිනිස් හැදියාව සලකන්නට භාවිතා කරගනිති. එහි දී අපට ලැබෙන්නේ ධනයක් රැස් කරගත් පමණින් නිවහනකට හිමිකම් කියන්නට රුචි ආර්ථික මිනිසා සංකල්පයකි. නිවහනක් ඇත්නම් වාහනයක් හිමිකමට රිසි ආර්ථික මිනිසා සංකල්පයකි.

 

අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් විසින් ගොඩ නඟා ගන්නා ආර්ථික මිනිසා සංකල්පය අනුව නව සැලසුම් ගෙනෙන්නට ඔවුන් රටේ පාලකයන්ට සහාය දෙති. ආර්ථික මිනිසා හැසිරෙන්නේ මෙසේ යැයි කියමින්, අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් විසින් තීරණය කරන ලද ආදායම් ප්‍රමාණයන් අනුව ජනතාව දුප්පත් දැයි ධනවත් දැයි දක්වති. ඔවුන්ගේ දත්ත වලට අනුව ආදායම් ඉහළ යනවා යැයි පෙනෙද්දී ආර්ථික මිනිසාට දැන් නිවාස ඉදි කිරීම් අවශ්‍ය යැයි කියති. ඔහු වෙනුවෙන් වාහන හිමිකම් සැලසුම් කළ යුතු යැයි කියති.

 

ධනය එක්කාසු කරගත් අයෙක් මෙන් ම ධනයක් හම්බ කරනු කැමති දුප්පතා ද රටෙන් පිට වී යද්දී, මෙතෙක් ආර්ථික මිනිසාට සැලසුම් හැදූ, නිවාස හා වාහන ගැන සැලසුම්කරණයේ යෙදුනු අය, දැන් ආර්ථිකය අඩපණ වෙලා යැයි කියති.  එයින් ගොඩ එන්නට හැකි කියමින් තවත් සැලසුම් හදන්නේ තමන් විසින් හදාගත් අභූතරූපී ආර්ථික මිනිසා ඇසුරෙන්මය.

 

රාජ්‍ය මැදිහත්වීම් වල නොසිතූ ප්‍රතිඵල වූ ස්පාඤ්ඤයේ නිවාස අතිරික්තය නිසා, යුරෝ 160,000 කට වඩා වටිනාකමෙන් යුතු නිවසක් මිල දී ගන්නා විදේශිකයන්ට නේවාසික අවසරය දෙන්නට සැලසුමක් යෝජනා වී ඇත. 

 

සත්‍ය මිනිසා බැහැර දමා සැලසුම් හැදූ විට නොසිතූ ප්‍රතිඵල ඇතිවෙයි. ඒවාට නොසිතූ ප්‍රතිඵල කියන්නේ ඒවා මොනවා වේ දැයි කලින් කියන්නට බැරිකම නිසාමය.

 

සත්‍ය මිනිසා විවිධ විෂම වූ ආකාරයන් වලින් තෝරා ගැනීම් කරන්නෙකි. අද තෝරාගත්තක් හෙට තෝරා නොගන්නේ මන්දැයි කියන්නට දන්නේ ඔහුම පමණි. සත්‍ය මිනිස් ස්වභාවයන් යනු මනුෂ්‍යත්වයේ පොදු ස්වභාවයන් බවත්, අර්ථ ශාස්ත්‍රය සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ ඒවා බවත් පෙන්වා දෙන්නට ලුඩ්විග් වොන් මීසස් විසින් praxeology නම් සංකල්පය ගෙනහැර පෑවේය.

 

ආණ්ඩුක්‍රමය මඟින් සමාජ සාධාරණත්වයක් සලසන්නට හැකි යැයි පදනමකින් හටගත්, හොඳ රජවරුන්ට යහපත් පුරවැසියන් හදාගත හැකි යැයි සිතූ ඵෛතිහාසික වෑයම් නිමා වූයේ ඔවුන් අපේක්ෂා කළ උතෝපියාවන් කරා යන්නට නොහැකි වීමෙනි. හොඳ නරක, සාධාරණ අසාධාරණ සහ යුක්ති අයුක්ති යන සංදර්භ වලට පරිබාහිරව පවතින මිනිස් ක්‍රියාකාරකම ගැන ද අවධානය යොමු කළ යුතු යැයි ලුඩ්විග් වොන් මීසස් පෙන්වා දුනි. 

 

එනම්, ඒකීය මිනිසාට සිය සාර්ථකත්වය සාක්ෂාත් කරගනු උදෙසා ඔහුව හැඩගසා ගන්නත්, ඔහු ජීවත්වන සමාජය අනුව හැඩ ගැසෙන්නටත් හැකියාව ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතු වූවකි. 

 

අරක්කු පෙරන ලැයිසන් හැමෝටම දුන්නත් රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම අරක්කු පෙරන්නට නොයන්නේ මේ හේතුව නිසයි. තවත් විදියකින් කිව්වොත් වෙළඳපොල ඉල්ලුම හා සැපයුම අනුව මිනිසා තම ඒකීය වූ සාර්ථකත්වය සොයා යන්නෙකි. ඒකීය වූ සාර්ථකත්වය සාක්ෂාත් කරගන්නා අරමුණින් යුතු වූ මිනිසා යනු සමාජයට අනුව හා පරිසරයට අනුව හැඩගැසෙන්නෙක් ද වෙයි.

 

ඉතින් ඒකීය මිනිසා සොයා යන සාර්ථකත්වය කුමක් දැයි කියා තවත් අයෙක් ගොඩනඟා ගත් “ආර්ථික මිනිසා” දිහා බලා කියත නොහැකියි. අයෙක් අනාගතයේ ගන්නා තෝරා ගැනීම කුමක් දැයි ඔහු වුවත් අද නොදන්නා අවස්ථා බොහොමයකි. නමුත් හැම විටම ඒකීය මිනිසා සොයා යන්නේ ඔහුගේ “ඉහළ උපයෝගීතාවයයි.” 

 

සත්‍ය මිනිසාව සැලකිල්ලට ගන්නා අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයා දකින්නේ ඔහුගේ “ඉහළ උපයෝගීතාවය” කුමක් දැයි තමන්ට නීර්ණය කළ නොහැකි බවයි. එහි දී “ආර්ථික මිනිසෙක්” ගොඩනඟා ගැනීමෙන් වැළකී සිටියි. ඒ “ආර්ථික මිනිසා” ආශ්‍රයෙන් නව සැලසුම් හැදීමෙන් ද වැළකී සිටියි.

 

සත්‍ය මිනිසා සැලකිල්ලට ගන්නා අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයා වෙළඳපොලට වැඩියෙන් අවධානයක් යොමු කරයි. වෙළඳපොල හසුරුවන්නට නොයා ස්වභාවික ලෙසින් හැසිරෙන්නට ඉඩ දෙන වෙළඳපොල තුලින් මිනිසුන් අතර සිද්ධ වෙන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් හඳුනාගන්නට උත්සාහයක යෙදෙයි.

 

සත්‍ය මිනිසා සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් ඒකීය මිනිසුන්ට සිය සාර්ථකත්වය ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. එයට ඉඩදෙන සමාජයක් ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් සමෘද්ධිය කරා යන්නක් වෙයි.

 

……………………………………………………………………………………………

 

COCO  rights:”රේණුකා” ගේ හිමිකමට ජනතා ආකර්ශණය මදි.

 

(www.randora.lk-2013/01/01)-  පසුගියදා අවසන් වු Renuka Shaw Wallace Plc’s(COCO.N0000)  හි රුපියල් බිලියනයක හිමිකම් නිකුතුව අපේක්ෂීත ඉලක්කයට වඩා සියයට 17 කින් අඩු වෙන් මුදල් රැස් කරමින් අවසන් වු බව එම සමාගම නිවේදනය කරයි.

 

මේ අනුව,රුපියල් මිලියන 831.4 ක් පමණක් මෙයින් රැස් කර ගැනිමට හැකි වු බව සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ වෙත දන්වා ඇති අතර එම නිවේදනයට මෙතන ක්ලික් කිරිමෙන් පිවිසිය හැක.

 

පහට හතර අනුපාතය යටතේ පිළිවෙලින් රුපියල් 35 හා 28 ක මිලකට ඡන්ද බලය සහිත හා රහිත කොටස් මෙම හිමිකම් නිකුතුව යටතේ නිකුත් කෙරෙණි.

 

නමුත්,සමාගම පවසන්නේ ඡන්ද බලය සහිත කොටස් වල හිමිකම් නිකුතුවෙන් තමන් බලාපොරොත්තු වු රුපියල් මිලියන 945 වෙනුවට මිලියන 815 කුත් ඡන්ද බලය රහිත කොටස් වලින් බලාපොරෙත්තු වු රුපියල් මිලියන 63 වෙනුවට රුපියල් මිලියන 16.4 ක අඩුම දායකත්වයකුත් ලද බවය.

 

මේ අනුව ,සමාගම ඊයේ 31 දා මිලියන 23.2859 ක ඡන්ද බලය සහිත කොටස් හා 586,673 ක ඡන්ද බලය රහිත කොටස් ලැයිස්තුගත කර ඇත.

 

ඊයේ දින ඡන්ද බලය සහිත කොටසක් ශත 40 කින් ඉහළ යමින් රුපියල් 36.40 ක් ලෙසද එහි මවි සමාගමේ කොටසක් ශත 70 කින් පහළ යමින් රුපියල් 36.10 ක්ද විය.

http://www.cse.lk/cmt/upload_report_file/461_1352976673.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

DFCC chief: අර්ජුන් ප්‍රනාන්දු DFCC බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක ධුරයට නම් වේ

 

(www.randora.lk-2013/01/01)- සාක් රන් පදක්කම්ලාභී හිටපු ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් ශූරයෙකු වු අර්ජුන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ 2013 වසරේ ඔක්තෝම්බර් 01 දා සිට DFCC බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක ධුරයේ වැඩ භාර ගන්නා බව එහි වත්මන් ප්‍රධාන විධායක නිහාල් ෆොන්සේකා ඊයේ 31 දා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ වෙත නිවේදනය කර ඇත.

 

මේ වන විට එම බැංකුවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන විධායක ධුරයේ කටයුතු කරන 53 හැවිරිදි අර්ජුන් ප්‍රනාන්දු මහතා 28 වසරක දෙස් විදෙස් බැංකු අංශයේ  අත්දැකිම් ඇත්තෙකි.

 

HSBC ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ හෙතෙම 2005-7 කාලයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරි තනතුරද පසුව 2012 අගෝස්තු මස DFCC වෙත එමට පෙර HSBC බංග්ලාදේශ ශාඛාවේ උසස් තනතුරක්ද හෙබවිය.

 

ඇමෙරිකානු විශ්ව විද්‍යාලයන්හි  ඉංජිනේරු උපාධි හා පශ්චාත් මුල්‍ය හා කළමනාකරණ උපාධිධරයෙකු වන මොහුගේ පත්විම මහ බැංකුව විසින් අනුමත කල යුතුව ඇත.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

FARWELL speech:ලංකා බැංකුවේ සභාපති ආයෙත් ආණ්ඩුවේ තනතුරු නොගන්න බව කියයි.

 

 

(www.randora.lk 2013/01/01)-ලංකා බැංකුව ඉදිරියේදි ප්‍රාග්ධන ප්‍රමානාත්මතාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට මුහුණ දිය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව වගකිමෙන් යුතුව කටයුතු කිරිම බැංකුවේ නව සභාපතිවරයාගේ අභීයෝගයක් යැයි එහි විශ්‍රාම යන සභාපති ගාමිණි වික්‍රමසිංහ අද (01) දා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

 

තමා මෙම 08 දා ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරයෙන් නික්ම යන බවත් මෙහිදි අවධාරණය කර ඇති සභාපතිවරයා නව සභාපති ධුරය දේශපාලන පක්ෂපාතිත්වයෙන් තොරව වෘත්තිය වේදින් අතුරින් තොරා පත් කර ගන්නා ලෙස රජයට අවධාරණය කර ඇති බවද කියා ඇත.

 

මගේ මේ නික්ම යාමට දේශපාලන හේතු බල පැවේ නැහැ.ඒත් ඉදිරියේදි රජයේ තනතුරු භාර ගන්න අදහසකුත් නැහැ .මම මගේ රාජකාරිය අකුරට ඉටු කලා යැයි කියන්න පුවවන්.දැන් අපි වාර්ෂීකව රුපියිල් බිලියන 10 කට වැඩි ලාභයක් ලබනවා.මේ වසරේ 2013 අපේක්ෂීත ලාභය රුපියල් බිලියන 20 ක්.යැයි හෙතෙම පවසා ඇත.

 

බොහෝදෙනා ආණ්ඩුවේ බැංකු වලින් ණය ගන්න පොර කතවා.ඒ පොර කන්කේ විවිධ දේශපාලන පක්ෂපාතිත්වයන් සමගයි.එය රාජ්‍ය අංශයේ සැම සභාපතිවරයෙකුම මුහුණ දෙන ගැටළුවක්.නමුත් අපි ක්‍රමාණුකුලව සොයා බලලයි එම ණය අනුමත කරන්නේ .

 

මෙහිදි කතු වරයෙකු සභාපතිවරයාගෙන් විමසා ඇත්තේ මේ නික්ම යාමට නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා හා ඇති වු යම් මතභේදයක් හේතු වි ඇත්ද යන්නයි.

 

එහිදි ඔහු පවසා ඇත්තේ නාමල් මන්ත්‍රීවරයා යනු තමාගේ පුතෙකු වන් කෙනෙක් බවත් එවැනි මතභේද තමන් අතර නොමැති බවයි.

 

ප්‍රාග්ධන ප්‍රමානාත්මතාවය පිළිබඳ ගැටළු වලට බැංකුවේ යෝජනා මාලාවක් මහ භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවද සභාපතිවරයා කියා ඇත.

 

මේ අතරේ බැංකුවේ නව මහ කළමනාකරු ලෙස ඩ්.එම් ගුණසේකර මහතා ද ඉදිරි සතිය ඇතුළත පත් විමට නියමිත බවද දැන ගන්නට ඇත.

 

මේ අතරේ ලංකා බැංකුවේ සභාපති ධුරයට කලින් යෝජනා වි සිටි නම් වෙනුවට වෙනත් අයෙකු ඒ සදහා පත් කිරිමට පිරිසක් කටයුතු කරමින් පවතින බවද දැන ගන්නට ඇත.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

RISING debt:ධම්මිකලාගේ හේලීස් වෙත RAM Ratings බැල්ම මෙහෙමයි.

 

 

 

(www.randora.lk 2013/01/01)-ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරාගේ පාලනයට නතු ශ්‍රී ලංකා වේ හේලීස් සමාගම්  සමුහයේ ‘AA-‘ ණය ශ්‍රේණිය තවදුරටත් යහපත්  ඉදිරි දැක්මක් සහිතව නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනිමට RAM Ratings ලංකා ණය ශ්‍රේණිගත කිරිමේ ආයතනය තිරණය කඑ ඇත.

 

හේලීස් සමුහයේ විවිධාංගිකරණය වු ව්‍යාපාරික කටයුතු (අපනයන කර්මාන්ත,කෘෂීකර්මාන්ත හා බලශක්ති),ශක්තිමත් වෙළෙඳ පොළ තත්ත්වයන් සහ ප්‍රමානවත් සමුහ ණය ආවරණ මෙම තිරණය පිටු පස වු ප්‍රධාන සාධක බව RAM Ratings ලංකා කියයි.

 

 

“ඔය අතරේ සමුහයේ සාපේක්ෂව ඉහළ ණය වගකිමි,කෙටි කාලින ණය මත වැඩි වශයෙන් යැපුන ප්‍රවනතා හා අඩු මුදල් සංච්ත මත සිදු වන ද්‍රවශීලතා දැඩි විමි සමග විදේශ විනිමය හා භාණ්ඩ වෙළෙඳ පොළ උච්චාවචනයන් වැනි සෘණාත්මක සාධක කෙරෙහිත් අප වඩාත් විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ.”

 

එසේම අර්බුදයට ලක් ව තිබු Hayleys MGT Knitting Mills Plc, හි තත්ත්වය දැන් හොද අතට පත් වෙමින් පවතින බවද ඔවුහු කියති.

 

හේලීස් සමුහයේ ණය වගකිම පසුගිය සැප්තැම්බර් වන විට 2011 එම කාලයට සාපේක්ෂව සියයට 30 කින් ඉහළ යමින් රුපියල් බිලියන 21.56 සිට බිලියන 23.04 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.

 

 

 

RAM Ratings Lanka reaffirms Hayleys PLC’s ratings at AA-/P1 with a stable outlook

 

RAM Ratings Lanka has reaffirmed Hayleys PLC’s (“Hayleys” or “the Company”) respective long- and short-term corporate credit ratings at AA- and P1; the outlook on the long-term rating remains stable.

 

Hayleys is a diversified conglomerate with wide ranging business interests in hand protection, purification, transportation, agriculture, plantations, textiles, construction materials, fiber, consumer, industrial solutions, power and energy together with leisure and aviation. (Hayleys, along with its subsidiaries will collectively be referred to as “Hayleys Group” or “the Group”).

 

The ratings are upheld by the Group’s diversified business portfolio, strong market positions in several key businesses coupled with the Group’s adequate debt protection indicators. Nevertheless, the ratings are tempered by the Hayleys Group’s moderately high debt levels, tight liquidity as well as its exposure to fluctuations in commodity prices and foreign-exchange risk.

 

The ratings continued to be supported by the Group’s diversified business profile, which has enabled it to withstand adversities affecting a particular industry sector, as weaker showing in one business can be balanced off by the strong performance in another. Meanwhile, the Group continues to enjoy strong positions in several of its key businesses. It is the world’s largest producer of coconut-shell-based activated carbon with an estimated market share of around 15%-16%. Additionally, the Group accounts for around 5% of the global market for non-medical gloves. Meanwhile, in plantations, the Group is a sizable player that makes up around 4.5% and 2.0% of the country’s tea and rubber production, respectively.

 

That said, the Group’s key businesses are sensitive to fluctuations in commodity prices, which are in turn governed by a range of factors including global supply, demand and weather conditions. Thus, commodity prices directly affect the Group’s margins, as demonstrated in the past. In addition, Hayleys is also exposed to foreign exchange rates given its reliance on exports.

 

During the initial rating, RAM Ratings Lanka had raised concerns on the Group’s loss-making textile arm, Hayleys MGT Knitting Mills PLC (“Hayleys MGT”) which had weighed down on Group performance. Although Hayleys MGT continued to be in the red during fiscal 2012, we note that performance had improved during the 1st half of FYE 31 March 2013 (“1H FY Mar 2013”) with the division breaking-even at operational level, supported by a capital infusion by Hayleys.

 

On a separate note, the Group’s debt burden continues to be high, reflective of its debt-funded acquisitions over the past few years. The Group’s total debt continued to be on the rise, increasing nearly 30% y-o-y during fiscal 2012 to LKR 21.56 billion (end-September 2012: LKR 23.04 billion).

 

That said, the Group’s gearing levels of 0.78 times by end-FY Mar 2012, was in line with RAM Ratings Lanka’s expectations; gearing (Total debts/Total equity) increased slightly to 0.80 times by end-September 2012. Meanwhile, we note that debt levels at Hayleys PLC level had also been on the rise, particularly during 1H fiscal 2013 with its gearing ratio worsening to 0.86 times (end-FY Mar 2011: 0.53 times).

 

However, our concerns are somewhat mitigated given that the Company has control over the dividend policies of its subsidiaries, thus enabling dividend upstreaming when required. On the other hand, the Group’s liquidity position continued to be tight given its heavy reliance on short-term borrowings (which includes trade facilities) and relatively low cash reserves.

 

Meanwhile, the Group’s debt-protection metrics continued to be adequate and in line with our expectations. Its funds from operations (“FFO”) debt coverage came in at 0.25 times by end-March 2012 before improving to 0.37 times by end- September 2013. Going forward, although debt levels are expected to increase as the Group pursues capacity expansions, gearing levels are anticipated to remain relatively unchanged supported by healthy profit generation. As such, the Group’s ratings factor in RAM Ratings Lanka’s expectation that gearing will remain around 0.80 times whilst FFO debt coverage amounts to around 0.30 times.

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Venura9's Blog

Ordinary and Random Tech Tweep

randora.lk

Randora.lk is a path breaking online information dissemination service that caters exclusively to the financial sector and provides critical information in the Sinhala language.

නැණත

තොරතුරු තාක්ෂණයේ ශ්‍රී ලාංකීයකරණය

Management in Sinhala

කළමනාකරණය සිංහලෙන් - Nishantha Kamaladasa

අරුණි ශපීරෝ‍ වෙතින්

ධනාත්මක චින්තනය හා දාර්ශනික සිතුවිලි

Reading, Books & More

Tidbits about Traveling, Reading and a cup of coffee!

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: